Issue 1, Volume 25, 1925 (Sborník věd právních a státních)