SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorScholz
dcdateaccessioned2021-01-11T11:11:31Z
dcdateavailable2021-01-11T11:11:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23647
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczerecenze
dcsubjectczetrestní právo procesní
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengreview
dcsubjectengcriminal procedure
dctitleczeLiteratura: Trestní řízení
dctypeArticle
munipositionnumber7