SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorK.
dcdateaccessioned2021-01-11T11:11:31Z
dcdateavailable2021-01-11T11:11:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23649
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczerecenze
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengreview
dcsubjectengcivil procedure
dctitleczeLiteratura: Právo civilní
dctypeArticle
munipositionnumber6