SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2021-01-11T11:15:03Z
dcdateavailable2021-01-11T11:15:03Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23664
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczerecenze
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengreview
dctitleczeLiteratura : Dějiny práva v zemích českých
dctypeArticle
munipositionnumber9