SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHoráček, Cyril
dcdateaccessioned2021-01-11T11:15:07Z
dcdateavailable2021-01-11T11:15:07Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23672
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczeobčanská práva
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengCzechoslovaka
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengtheory of the state
dcsubjectengcivil rights
dctitleczePrávní význam základních práv občanských
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/25-1925-2/#4
dcdescriptionpagination148-158
dcdescriptionpdfpagerange1-11