SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSolnař, Vladimír
dcdateaccessioned2021-01-11T11:17:14Z
dcdateavailable2021-01-11T11:17:14Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23695
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczeneurčité odsouzení
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengindefinite conviction
dctitleczeNeurčité odsouzení : (příspěvek k theorii reformačního systému se zvláštním zřetelem k československé osnově trestního zákona)
dctypeArticle
munipositionnumber1