Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2047-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSolnař, Vladimír
dcdateaccessioned2021-01-11T11:17:14Z
dcdateavailable2021-01-11T11:17:14Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23695
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczeneurčité odsouzení
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengindefinite conviction
dctitleczeNeurčité odsouzení : (příspěvek k theorii reformačního systému se zvláštním zřetelem k československé osnově trestního zákona)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/25-1925-3/#1
dcdateembargoend2047-01-01
dcdescriptionpagination227-310
dcdescriptionpdfpagerange1-84