SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVernadskij, Georgij Vladimirovič
dcdateaccessioned2021-01-11T11:17:17Z
dcdateavailable2021-01-11T11:17:17Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23698
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczeRusko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengtheory of the state
dcsubjectengRussia
dctitleczeŘíšská ústavní listina ruského císařství
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/25-1925-3/#4
dcdescriptionpagination394-425
dcdescriptionpdfpagerange1-32