SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBrandstiller, František
dcdateaccessioned2021-01-11T11:21:15Z
dcdateavailable2021-01-11T11:21:15Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23723
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengCzechoslovaka
dctitleczeSoupis článků 25 ročníků Sborníku věd právních a státních
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/26-1926-1/#1
dcdescriptionpagination1-20
dcdescriptionpdfpagerange1-20