SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFunk
dcdateaccessioned2021-01-11T11:23:53Z
dcdateavailable2021-01-11T11:23:53Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23735
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczerecenze
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengreview
dcsubjectengfinancial law
dctitleczeLiteratura: Právo finanční
dctypeReviews
munipositionnumber13