SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorR.
dcdateaccessioned2021-01-11T11:28:45Z
dcdateavailable2021-01-11T11:28:45Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23785
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczerecenze
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcivil procedure
dcsubjectengreview
dctitleczeLiteratura: Civilní řád soudní
dctypeReviews
munipositionnumber7