Issue Obsah, Volume 26, 1926 (Sborník věd právních a státních)