SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFunk
dcdateaccessioned2021-01-11T11:34:23Z
dcdateavailable2021-01-11T11:34:23Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23809
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczerecenze
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengreview
dctitleczeLiteratura: Právo finanční
dctypeReviews
munipositionnumber8