SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSalaba
dcdateaccessioned2021-01-11T11:34:25Z
dcdateavailable2021-01-11T11:34:25Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23813
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczehospodářské právo
dcsubjectengBílá hora
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengtheory of the state
dcsubjectengcommercial law
dctitleczeK otázce příjmů a vydání českého státu před Bílou horou
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/27-1927-1/#3
dcdescriptionpagination50-73
dcdescriptionpdfpagerange1-24