Issue Obsah, Volume 27, 1927 (Sborník věd právních a státních)