SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHorák, Antonín
dcdateaccessioned2021-01-29T10:50:19Z
dcdateavailable2021-01-29T10:50:19Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23843
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectengreal property law
dcsubjectenginternational law
dctitleczeNepříslušnost mezinárodní jurisdikce ve věcech čsl. pozemkové reformy a naše obrany proti osobování si této právomoci. II. Kritický rozbor nálezů Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti v Haagu ve sporu Německa s Polskem ze dne 25. srpna 1925 č. 6 sb. a ze dne 25. května 1926 č. 7 sb.n(případ zvaný chořovský)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/27-1927-2/#1
dcdescriptionpagination129-220
dcdescriptionpdfpagerange1-92