SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMrština, František
dcdateaccessioned2021-01-26T14:17:37Z
dcdateavailable2021-01-26T14:17:37Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23858
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectczepohledávky
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectenglegal reforms
dcsubjectengcorporate debt
dctitleczePoznámka pořadu a postoupení přednosti dle III. částečné novely k vš. obč. zák.
dctypeArticle
munipositionnumber3