SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKapras, Jan
dcdateaccessioned2021-01-27T08:55:31Z
dcdateavailable2021-01-27T08:55:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23877
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeústavní dějiny
dcsubjectczePřemyslovci (rod)
dcsubjectczeMorava (Česko)
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengconstitutional history
dctitleczeMorava součástí českého státu : (Přehled historický). 1. část
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/1-1918-2/#1
dcdescriptionpagination105-110
dcdescriptionpdfpagerange1-6