SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKapras, Jan
dcdateaccessioned2021-01-27T09:40:00Z
dcdateavailable2021-01-27T09:40:00Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23893
dclanguagecze
dcsubjectczeLucemburkové (rod)
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeústavní dějiny
dcsubjectczeMorava (Česko)
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengconstitutional history
dctitleczeMorava součástí českého státu (Přehled historický). 2. část
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/1-1918-3/#2
dcdescriptionpagination158-168
dcdescriptionpdfpagerange1-6