SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-01-27T09:40:02Z
dcdateavailable2021-01-27T09:40:02Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23899
dclanguagecze
dcsubjectczerecenze
dcsubjectczesociologie
dcsubjectczeetika
dcsubjectczeprávní jazyk
dctitleczeUkázky z české recense německého překladu dánského spisu, jenž byl poctěn zlatou medaillí kodaňské university ; Právnická čeština
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/1-1918-3/#5
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination182-185
dcdescriptionpdfpagerange1-4