Issue Obsah, Volume 1, 1918 (Časopis pro právní a státní vědu)