SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKapras, Jan
dcdateaccessioned2021-01-27T10:23:05Z
dcdateavailable2021-01-27T10:23:05Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23914
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeústavní dějiny
dcsubjectczeMorava (Česko)
dcsubjectcze15.-19. století
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengconstitutional history
dctitleczeMorava součástí českého státu (Přehled historický). 3. část
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/1-1918-4/#2
dcdescriptionpagination261-272
dcdescriptionpdfpagerange1-12