Issue Obsah, Volume 2, 1919 (Časopis pro právní a státní vědu)