SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMildschuh, Vilibald
dcdateaccessioned2021-02-02T10:25:39Z
dcdateavailable2021-02-02T10:25:39Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24006
dclanguagecze
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczenárodní hospodářství
dcsubjectczefinanční politika
dcsubjectczepeníze
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengnational economy
dcsubjectengfinancial policy
dcsubjectengmoney
dctitleczePříspěvky k theorii peněžní
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/2-1919-3/#1
dcdescriptionpagination99-118
dcdescriptionpdfpagerange1-20