SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-02-02T12:09:22Z
dcdateavailable2021-02-02T12:09:22Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24026
dclanguagecze
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczemírové smlouvy
dcsubjectczesvrchovanost státu
dcsubjectczevodní toky
dcsubjectczevodní právo
dcsubjectczeřeky
dcsubjectczevodní doprava
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenginternational law
dcsubjectengpeace treaties
dcsubjectengsovereignty
dcsubjectengwater streams
dcsubjectengwater law
dcsubjectengrivers
dcsubjectengshipping
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeUstanovení mírových smluv, týkající se přímo republiky československé. 2., Spojení s mořem
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/2-1919-4/#2
dcdescriptionpagination217-220
dcdescriptionpdfpagerange1-4