SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKlener, Cyrill
dcdateaccessioned2021-02-02T12:09:23Z
dcdateavailable2021-02-02T12:09:23Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24028
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní soudnictví
dcsubjectczeválečné zločiny
dcsubjectczelichva
dcsubjectczeválečná lichva
dcsubjectczeprvní světová válka (1914-1918)
dcsubjectengadministration of criminal justice
dcsubjectengwar crimes
dcsubjectengusury
dcsubjectengWorld War (1914-1918)
dctitleczeO soudech lichevních : (zákony ze dne 17. října 1919, č. 567, o lidových soudech pro trestání válečné lichvy a č. 568 o trestání válečné lichvy)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/2-1919-4/#3
dcdescriptionpagination220-230
dcdescriptionpdfpagerange1-11