SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-02-02T12:09:23Z
dcdateavailable2021-02-02T12:09:23Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24029
dclanguagecze
dcsubjectczeinstituce a organizace
dcsubjectczeprávnická sdružení
dcsubjectPrávnická jednota moravská v Brně
dctitleczeZprávy spolkové
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/2-1919-4/#7
dcdescriptionpagination240-243
dcdescriptionpdfpagerange1-4