SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorChytil
dcdateaccessioned2021-02-02T12:09:23Z
dcdateavailable2021-02-02T12:09:23Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24030
dclanguagecze
dcsubjectczeparlamentní imunita
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeČeskoslovensko. Prozatímní Národní shromáždění
dcsubjectparliamentary immunity
dctitleczeHovorna - K otázce osobní nedotknutelnosti (immunity) členů Národního shromáždění
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/2-1919-4/#4
dcdescriptionpagination230-231
dcdescriptionpdfpagerange1-2