SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJurecký, Ivan
dcdateaccessioned2021-02-04T13:46:54Z
dcdateavailable2021-02-04T13:46:54Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24229
dclanguageslo
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší soud
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczepadělání a pozměňování veřejné listiny
dcsubjectczevraždy
dcsubjectczeotcové a synové
dcsubjectczeděti
dcsubjectczenásilné trestné činy
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectengprocedural criminal law
dcsubjectengfalsifying and counterfeiting documents
dcsubjectengmurders
dcsubjectengfathers and sons
dcsubjectengchildren
dcsubjectengviolent crimes
dcsubjectengjudgments
dctitleczeRozhodnutia Najvyššieho súdu vo veciach trestných. [2/1921]
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravnyObzor/4-1921-3/#2
dcdescriptionpagination75-80
dcdescriptionpdfpagerange1-6