SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNárožný, Vladimír
dcdateaccessioned2021-02-12T08:35:48Z
dcdateavailable2021-02-12T08:35:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24388
dclanguagecze
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczelichva
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectengusury
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeLichevní zákon ze dne 17. října 1919, č. 568 Sb. z. a n. : (Několik kritických poznámek a vysvětlivek z praxe)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/2-1920-10/#3
dcdescriptionpagination152-156
dcdescriptionpdfpagerange1-5