Abstract(s)

Referát podle "Sněmů českých" ze semináře univ. prof. Dra Miloslava Stiebra za přispění kolegův-účastníků

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNovotný, Slavomil
dcdateaccessioned2021-02-15T12:14:42Z
dcdateavailable2021-02-15T12:14:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24436
dcdescriptionabstractczeReferát podle "Sněmů českých" ze semináře univ. prof. Dra Miloslava Stiebra za přispění kolegův-účastníků
dclanguagecze
dcsubjectczeHabsburkové (rod)
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczezemstva
dcsubjectczezákonodárné orgány
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengzemstvos
dcsubjectenglegislative bodies
dcsubjectcze16. století
dctitleczeZemské sněmy v Čechách v předbělohorské době habsburské (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/Vsehrd/2-1920-5/#2
dcdescriptionpagination70-73
dcdescriptionpdfpagerange1-4