SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorElmer, Jiří
dcdateaccessioned2021-02-22T09:07:20Z
dcdateavailable2021-02-22T09:07:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24662
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczetrestní řízení
dcsubjectczepoškozený v trestním řízení
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengcriminal procedure
dcsubjectengaggrieved party
dctitleczeJe účelno, aby v řízení trestním řešeny byly otázky práva civilního a správního?
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/Vsehrd/4-1922-5/#2
dcdescriptionpagination102-106
dcdescriptionpdfpagerange1-5