SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-02-23T08:48:18Z
dcdateavailable2021-02-23T08:48:18Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24783
dclanguagecze
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczedůchodové pojištění
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengpension insurance
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePensijní pojištění soukromých zaměstnanců v Československu
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/Vsehrd/5-1923-5/#1
dcdescriptionpagination113-117
dcdescriptionpdfpagerange1-5