Abstract(s)

De lege ferenda ; Ještě k poslednímu rozsudku volebního soudu ; K novelisaci pensijního zákona ; Pojištění osob samostatných na případ invalidity, stáří a smrti ; Národní Knihovna ; Neurčité odsouzení ; Právnická otázka ve sporu o rodiště Husovo ; Seminář z práva ústavního ; 60. výročí znovuzřízení právnické fakulty v Nancy ; Druhý sjezd německých právníků v Československu ; Označení rozhodnutí nejvyššího soudu ;

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-02-24T08:46:57Z
dcdateavailable2021-02-24T08:46:57Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24918
dcdescriptionabstractczeDe lege ferenda ; Ještě k poslednímu rozsudku volebního soudu ; K novelisaci pensijního zákona ; Pojištění osob samostatných na případ invalidity, stáří a smrti ; Národní Knihovna ; Neurčité odsouzení ; Právnická otázka ve sporu o rodiště Husovo ; Seminář z práva ústavního ; 60. výročí znovuzřízení právnické fakulty v Nancy ; Druhý sjezd německých právníků v Československu ; Označení rozhodnutí nejvyššího soudu ;
dclanguagecze
dctitleczeZprávy
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/6-1924-7/#3
dcdescriptionpagination198-206
dcdescriptionpdfpagerange1-9