SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSchüller, Otakar
dcdateaccessioned2021-02-24T09:31:09Z
dcdateavailable2021-02-24T09:31:09Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24937
dclanguagecze
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczenezaměstnaní
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengunemployed
dctitleczePéče o nezaměstnané se zvláštním zřetelem ke gentskému systému
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/Vsehrd/6-1924-9/#1
dcdescriptionpagination249-259
dcdescriptionpdfpagerange1-11