SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2021-03-02T11:27:32Z
dcdateavailable2021-03-02T11:27:32Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25122
dclanguagecze
dcsubjectczemezinárodní konference
dcsubjectczehospodářská politika
dcsubjectenginternational conferences
dcsubjectengeconomic policy
dctitleczePřed světovou hospodářskou konferencí
dctypeArticle
munipositionnumber3