SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKulendík, Viktor
dcdateaccessioned2021-03-02T13:20:56Z
dcdateavailable2021-03-02T13:20:56Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25146
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczebezdůvodné obohacení
dcsubjectczejednatelství bez příkazu
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengunjust enrichment
dcsubjectengbenevolent intervention in another’s affairs
dctitleczeNegotiorum gestio a versio in rem jako žaloby z obohacení podle právních názorů Kodexu tereziánského
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/8-1926-8/#3
dcdescriptionpagination223-227
dcdescriptionpdfpagerange1-5