SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKulendík, Viktor
dcdateaccessioned2021-03-02T14:00:03Z
dcdateavailable2021-03-02T14:00:03Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25164
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczejednatelství bez příkazu
dcsubjectczebezdůvodné obohacení
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengbenevolent intervention in another’s affairs
dcsubjectengunjust enrichment
dctitleczeNegotiorum gestio a versio in rem jako žaloby z obohacení podle právních názorů Kodexu tereziánského (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber2