SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPřenosil, Jan
dcdateaccessioned2021-03-03T15:35:10Z
dcdateavailable2021-03-03T15:35:10Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25210
dclanguagecze
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczekonkurz a vyrovnání
dcsubjectczekonkurzní a vyrovnací řízení
dcsubjectengSlovensko (Československo)
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectengbankruptcy and composition
dcsubjectengbankruptcy and composition proceedings
dcsubjectengSlovakia (Czechoslovakia)
dctitleczeOpravné prostředky podle slovenského konkursního zákona
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/10-1928-8/#3
dcdescriptionpagination219-223
dcdescriptionpdfpagerange1-5