Abstract(s)

K případu presidenta nejvyššího soudu ; Profesor Dr. Vilibald Mildschuh padesátníkem ; Lansing zemřel ; Z celého světa právnického ; Ze Sbírky zákonů a nař. ; Naše právnické fakulty ; Numerus c1ausus na pražské technice ; Deset let Národního shromáždění ; Nová organisace politické správy ; Třetí sjezd advokátů československých

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-03-04T07:05:00Z
dcdateavailable2021-03-04T07:05:00Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25265
dcdescriptionabstractczeK případu presidenta nejvyššího soudu ; Profesor Dr. Vilibald Mildschuh padesátníkem ; Lansing zemřel ; Z celého světa právnického ; Ze Sbírky zákonů a nař. ; Naše právnické fakulty ; Numerus c1ausus na pražské technice ; Deset let Národního shromáždění ; Nová organisace politické správy ; Třetí sjezd advokátů československých
dclanguagecze
dctitleczeZprávy
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/Vsehrd/10-1928-4/#5
dcdescriptionpagination99-104
dcdescriptionpdfpagerange1-6