SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-03-04T12:38:05Z
dcdateavailable2021-03-04T12:38:05Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25323
dclanguagecze
dcsubjectczesociologie
dcsubjectczedemokracie
dcsubjectengsociology
dcsubjectengdemocracy
dctitleczeHovorna - Německá věda a vlastenecká sociologie česká (Ukázka z předmluvy k III. svazku Chalupného "Sociologie") ; K podstatě demokracie
dctypeArticle
munipositionnumber3