SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-03-05T06:53:28Z
dcdateavailable2021-03-05T06:53:28Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25350
dclanguagecze
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczemírové smlouvy
dcsubjectczeprávní vztahy
dcsubjectczezahraniční vztahy
dcsubjectczeRakousko
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenginternational law
dcsubjectengforeign relations
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengpeace treaties
dcsubjectengforeign relations
dcsubjectengAustria
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeUstanovení mírových smluv dotýkající se přímo republiky československé. 3., Právní vztahy k cizozemsku, zvláště k Rakousku. 4., Hospodářské vztahy k cizozemsku, zvláště k Rakousku
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/3-1920-3/#2
dcdescriptionpagination160-171
dcdescriptionpdfpagerange1-12