SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGlos, Antonín
dcdateaccessioned2021-03-05T06:53:29Z
dcdateavailable2021-03-05T06:53:29Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25354
dclanguagecze
dcsubjectczemezinárodní právo trestní
dcsubjectenginternational criminal law
dctitleczeHovorna - Trapné zjevy ; Z praxe mezinárodního práva trestního
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/3-1920-3/#4
dcdescriptionpagination181-183
dcdescriptionpdfpagerange1-3