SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHubáček
dcdateaccessioned2021-03-05T07:26:31Z
dcdateavailable2021-03-05T07:26:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25371
dclanguagecze
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczeobilniny
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengcereals
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeStátní obilní ústav jest úřadem; jeho orgány požívají ochrany § 68. tr. z.
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/3-1920-4/#1
dcdescriptionpagination221-228
dcdescriptionpdfpagerange1-8