SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHorák, Antonín
dcdateaccessioned2021-03-05T08:04:28Z
dcdateavailable2021-03-05T08:04:28Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25387
dclanguagecze
dcsubjectczeprávo duševního vlastnictví
dcsubjectczenakladatelství a vydavatelství
dcsubjectczeautorské právo
dcsubjectczesmluvní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengintellectual property law
dcsubjectengpublishing houses
dcsubjectengcopyright
dcsubjectengcontract law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeK osnově zákona o smlouvě nakladatelské
dctypeArticle
munipositionnumber2