SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKrejčí, Dobroslav
dcdateaccessioned2021-03-05T08:04:28Z
dcdateavailable2021-03-05T08:04:28Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25388
dclanguagecze
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczepozemkové vlastnictví
dcsubjectczemajetkové konfiskace
dcsubjectczevyvlastnění
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengland ownership
dcsubjectengconfiscations
dcsubjectengexpropriation
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNěkterá pochybná ustanovení zákona záborového
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/4-1921-1/#1
dcdescriptionpagination1-16
dcdescriptionpdfpagerange1-16