Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2022-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGlos, Antonín
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-05T08:04:28Z
dcdateavailable2021-03-05T08:04:28Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25390
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Nová soustava československého práva občanského ; Vědecká cena soudních spisů a skartování ; Ochranný dozor v minulosti ; Odborník Hobza o Weyrově "Soudobém zápasu o nové mezinárodní právo"
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/4-1921-1/#7
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination54-60
dcdescriptionpdfpagerange1-7