SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-05T08:04:28Z
dcdateavailable2021-03-05T08:04:28Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25393
dclanguagecze
dcsubjectczeČeskoslovensko. Revoluční národní shromáždění
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeústavní dějiny
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengconstitutional history
dcsubjectenghistory of law
dctitleczeVzpomínky na ústavní výbor revolučního Národního shromáždění
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/4-1921-1/#5
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination50-53
dcdescriptionpdfpagerange1-4