SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCaha, Jan
dcdateaccessioned2021-03-05T09:21:47Z
dcdateavailable2021-03-05T09:21:47Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25411
dclanguagecze
dcsubjectczefinanční politika
dcsubjectczedaňové systémy
dcsubjectczedaňová politika
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectcze1918-1920
dcsubjectengfinancial policy
dcsubjectengtax systems
dcsubjectengtax policy
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePrávní normy o státních dávkách vydané v republice Československé od převratu do konce roku 1920
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/4-1921-2/#3
dcdescriptionpagination153-181
dcdescriptionpdfpagerange1-29