SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-05T09:21:47Z
dcdateavailable2021-03-05T09:21:47Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25414
dclanguagecze
dcsubjectczeČeskoslovensko. Revoluční národní shromáždění
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeústavní dějiny
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengconstitutional history
dcsubjectenghistory of law
dctitleczeVzpomínky na ústavní výbor revolučního Národního shromáždění (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/4-1921-2/#6
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination196-204
dcdescriptionpdfpagerange1-9