SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCaha, Jan
dcdateaccessioned2021-03-05T09:32:28Z
dcdateavailable2021-03-05T09:32:28Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25428
dclanguagecze
dcsubjectczefinanční politika
dcsubjectczedaňové systémy
dcsubjectczedaňová politika
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectcze1918-1920
dcsubjectengfinancial policy
dcsubjectengtax systems
dcsubjectengtax policy
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePrávní normy o státních dávkách vydané v republice Československé od převratu do konce r. 1920 (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/4-1921-3/#2
dcdescriptionpagination245-278
dcdescriptionpdfpagerange1-33